Antóin Ó Briain (Cathaoirleach)

Labhaoise Ní Chuinneagáin (Rúnaí)

Audrey Ní Shlatara (Cisteoir)

An tAth. Vincent Stapleton (Leas chathaoirleach)

Conor Stakelum

Cláir Uí Riain

Caroline Egan

Michael Cleary