Curaclam na Scoile

Is trí Ghaeilge a dhéanaimid gach ábhar a mhúineadh ach amháin, Béarla. Cuirtear curaclam na bunscoile os comhair na ndaltaí i slí taitneamhach, mealltach, dúshlánach, ag iarraidh suim na bpáistí a mhúscailt i gconaí. Úsáidimid timpealleacht na scoile nuair is féidir chun deis foghlama a thabhairt do na daltaí. Téimid ar thurasanna oidhreachta ar fud an cheantair, ag iniúchadh tírdhreach, dúlra agus staire na háite.

School Curriculum

Irish is the medium of instruction in our school, through which all subjects, except English are taught. We aim to deliver the curriculum in a fun, engaging and challenging manner, always striving to awaken the pupils’ interest. We see the environment as a great educational resource, which we use to create learning opportunities for our pupils. Classes are taken on Heritage Trips around the locality, to explore the landscape, flora, fauna and history of the area.