Seoladh: Bothar Na Naomh,
Durlas,
Co. Thiobraid Árann

€4870 ar son Trócaire

Tréaslaímid le Rang 6 as an ngaisce a dhein siad ag eagrú ár nDíolacháin Cácaí bliaintiúil ar son Trócaire. Bhí an-lá ag cách agus bhí an halla plódaithe le daoine cineáilte ag iarraidh tacú leis an gcúis iontach seo. Bhí sé  an deas ár n-iarscoláirí a fhesiscint ar ais inár measc. Míle buíochas le gach éinne a tháinig chun tacaíócht a thabhairt dúinn. Bhailíomar €4,730 ar an lá! Táimid ag súil le fáilte a chur roimh mhuintir Trócaire chun na scoile agus éisteacht leis an obair fhiúntach a dhéanann siad.

Huge congratulations to Rang 6 for the trojan work they put into organising our annual Cake Sale in aid of Trócaire. It really was a fantastic ocassion and the school hall was full with so many generous people, willing to support this great cause. We wish to sincerely thank all those who supported us in any way. We raised €4,730 on the day! We are looking forward to welcoming representatives from Trócaire to our school and listening to the great work they do throughout the developing world.