Seoladh: Bothar Na Naomh,
Durlas,
Co. Thiobraid Árann

Family Fun Quiz

Buíochas ó chroí le Coiste na dTuismitheoirí as ucht an Tráth na gCeist a eagrú. Bhí idir óg is aosta i láthair in halla na Sáirséalach. Bhí seans ag gach duine a gcuid eolais a léiriú! B’fhéidir gor raibh beagáinín brú ar na daoine fásta le heolas na ndaltaí! Ár mbuíochas leis, le gach éinne a thacaigh leis an bhfeachtas. Is mór againn bhur gcuid tacaíochta!

Sincere thanks to our Parents Council for organising and running our Family Fun Quiz in the Sarsfield’s Centre. We had a good mix of young and old vying to be crowned ‘An Chlann is Cliste’. A great night was had by all.  Thanks also to those who support the event in any way. We are extremely grateful for your support.