Seoladh: Bothar Na Naomh,
Durlas,
Co. Thiobraid Árann

Fís na Scoile

Ag Gaelscoil Bhríde déanaimid ár seacht ndícheall timpeallacht slán, sábhailte, taitneamhach a chur ar fáil dár ndaltaí. ‘Sé dul chun cinn móraltachta is soisialta na bpáistí príomh chúram na scoile agus eagraítear réimse mór gníomhaíochtaí chun an fhorbairt sin a chur i gcrích. Táimid ag súil de shíor le caighdeán ard soisialta is acadúla agus is iad an moladh agus an t-árdú meanma a roghnaíodh chun teacht orthu. Cuirtear na spriocanna uilig seo i gcrích laistigh de shaibhreas leathan na Gaeilge.

At Gaelscoil Bhríde we are a growing school community. We aim to provide a safe, secure and happy environment for all children with the school setting lending itself to an open and pleasant atmosphere. The moral and social growth of the pupils under our care is a very high priority and activities to enhance that growth are fostered within the school. We strive for high standards in social behaviour and academic performance through encouragement and enhancement of self -esteem. We attempt to achieve these within the enriching framework of the Irish language.