Staff

Príomhoide – Labhaoise Ní Chuinneagáin

Leas Phríomhoide – Michelle Ní Phiarsaigh

 

Múinteoirí Ranga

Naíonáin Shóisir – Eimear Nic Conmara

Naíonáin Shinsir – Ciara Ní Riain

Rang 1 – Fionnuala Ní Anracháín

Rang 2 – Eamon Ó Fainín

Rang 3 – Elaine Nic Suibhne

Rang 4 – Deirdre Ní Fhoiréidh

Rang 5 – Eibhlín Ní Chuinneagáin

Rang 6 – Michelle Ní Phiarsaigh

 

Múinteoirí Tacaíochta Foghlama & Acmhainne

Cláír Uí Riain

Irene Ní Riain/ Norma Ní Urdail (Post roinnte)

Marie Ní Riain

 

Cúntóir Riachtanais Speisialta

Máiréad Uí Dhuibhir

 

Rúnaí

Máire Uí Riain

 

Feighlí

Danny Ó hIcí