Ionrolluchán

Má tá suim agat ainm do pháiste a chur síos chun bheith ionrollaithe sa scoil, cuir glaoch ar an scoil chun coinne a dhéanamh leis an bpríomhoide agus an fhoirm chuí a líonadh.

Click here to download our Admission’s Policy

Enrolment

If you are interested in sending your child to our school. Please ring the office and make an appointment to meet the principal and fill in an Enrolment Application form.