Bhí Lá Spóirt iontach againn an tseachtain seo ar scoil. Cluichí is spórt faoi spéir ghléghorm is an ghrian ag spalpadh anuas orainn!

Bhí an chraic go deo againn!