Review of Child Safeguarding Statement

Review of Child Safeguarding Statement

Ba mhian linn a chur in iúl do phobal na scoile go bhfuil athbhreithniú déanta ar ár Child Safeguarding Statement. Féach thíos ar an bhfógra.

Ár gCrann Cineáltais – Our Kindness Tree

Ár gCrann Cineáltais – Our Kindness Tree

Every pupil in the school was involved in creating this beautiful display. The central message was to be nice and kind to others. Random Acts of Kindness were encouraged and practiced. Bhí daoine chomh deas lena chéile. Go hálainn le feiscint! Maith sibh a pháistí!

International Day Against Bullying in Schools

International Day Against Bullying in Schools

We celebrated Internaional Day against Bullying in Schools. Lessons were taught on the topic of Bullying and we created a 'Cosán Cairdeas' through the school where the classes could walk and discuss the messages on display! We then decided on how we could be show we...

Accelerated Reader

Accelerated Reader

We are all set for a new term of reading! Screening has been completed, targets have been set and our AR display is up & ready....thanks to Ciara!.....so it's 'Ready, Steady, Read!' D.E.A.R. time (Drop Everything and Read) continues every morning from 8.30 - 9.00....

Christmas Shoebox Appeal

Christmas Shoebox Appeal

Buíochas mór le daltaí, tuismitheoirí & múinteoirí na scoile as an ngaisce a dhein siad ag cur 150 bosca le chéile do Team Hope, Christmas Shoebox Appeal. Is iontach smaoineamh ar dhaoine eile, go háirithe ag an am seo den bhliain. It is so important to think of...

Gaeilge 24

Gaeilge 24

Ní raibh focal Béarla le cloisint i Rang 5 & 6 agus iad ag glacadh páirt i bhfeachtas Conradh na Gaeilge - Gaeilge 24! Bhí lá iontach acu agus ghlac siad páírt i seisiúin HiiT, yoga, damhsa, spórt, cluichí agus bhí Tráth na gCeist acu! They even learnt the...

Seachtain na Mata

Seachtain na Mata

Bhí mata á dhéanamh ar fud na scoile an tseachtain seo, thuas staighre, thíos staighre, ar ríomhairí, sna cóípleabhair, laistigh, ar an gclós...gach áit! Maths, maths, everywhere! Inside, outside, on paper, using iPads, integrating with Geography, Science, Coding! We...

Rang 2 le húdar, Sadhbh Devlin

Rang 2 le húdar, Sadhbh Devlin

Bhí seisiún an taitneamhach ag Rang 2 le Sadhbh Devlin, údar & scríbhneoir. Phléadar a leabhar 'Geansaí Ottó'. Dhein siad ealaín iontach bunaithe air. Ár mbuíochas le Thurles Library as é a eagrú mar chuid de Children's Book Festival.

EU Code Week

EU Code Week

Bhí gach rang an ghafa le códáil an tseachtain seo! Having represented Ireland last year at the launch of EU Code Week, our pupils once agin excelled in their coding and programming skills. All classes took part in various coding activities during the week starting...

Eolaíocht Bheo

Eolaíocht Bheo

Bhí daltaí na scoile ag obair go heolaíoch an tseachtain seo! Great scientific work in all classes! Junior Infants were making raisins dance, Senior Infants designed a great waterproof jacket for the class mascot, Rang 1 were studying magnetism, Rang 2 electricity....