ESB Bleaist Eolaíochta

ESB Bleaist Eolaíochta

Thug Rang 3 faoi thionscnamh an shuimiúil san eolaíocht - 'Tionchar na hAclaíochta ar an ráta cuisle'. BHí alán taighde agus oibre déanta ag na daltaí ag druidim leis an ócáid. D'úsáíd siad braiteoir Pasco Scientific, iPadanna agus Kahoot chun eolais a bhailiú. The...

Seachtain Innealltóra – Engineer’s Week

Seachtain Innealltóra – Engineer’s Week

Bhí idir foghlaim ghníomhach agus spraoi sna ranganna ag rith na seachtaine seo! Active learning and great fun! Engineer's Week was a resounding success with classes working on a wide variety of topics! Definitely a few engineers in the making!

€4515 ar son Trócaire

€4515 ar son Trócaire

Bhí lá iontach againn le déanaí ag eagrú ár nDíolachán Cácaí ar son Trócaire! Our annual Cake Sale in aid of Trócaire was a great success again this year. Rang 6 put in Trojan work organising the event. Thanks to the generosity and support of our great parent body...

JEP

JEP

Tar éis gaisce na bliana seo caite bhí an-sceitimíní ar na daltaí ag tabhairt faoina dtionscnamh nua JEP i mbliana. After our All Ireland success in last year's competition which saw our bilingual active board game, 'Bí ag Bogadh - Get Up and Go' winning the national...

County Colours Day

County Colours Day

Bhí la iontach againn an tseachtain seo caite ag céiliúradh ár gclubanna is ár gcontaetha. Bhíomar ag tacú le Tipperary Cumann na mBunscol a bheidh ag fáiltiú roimh baill Chumann na mBunscol Náisiúnta le haghaidh an chruinniú cinn bliana i mbliana.

Seachtain na hEolaíochta

Seachtain na hEolaíochta

Is breá linn na hábhair STEM sa scoil seo agus bíonn alán rudaí suimiúla ar siúl againn sna ranganna ar fad. Le linn Seachtain na hEolaíochta bhí réimse ábhair ar siúl ó ranganna na naíonán ar aghaidh idir mhaighnéadas, ag aimsiú pH agus ad códáil. Bhí Rang Naíonán...

Gaeilge 24

Gaeilge 24

Ghlac Rang 5 & 6 páirt i nGaeilge 24 níos luaithe sa téarma. Bhí Gaeilge á stealladh laistigh agus lasmuigh den scoil ar feadh 24 uaire! Sa rang, ar an gclós, sa charr, sa bhaile, timpeall an bhoird, i measc na gcairde....gach áit! bhí spórt agus spraoi againn don...