Ta na Naíonáín Shóisir ag obair go dian ag forbairt a scileanna mínluaileacha.

Our Junior Infants are working hard on developing & strengthening their fine skills. Rudaí an suimiúil ar siúl anseo!

Maith sibh go léir!