Bhí Rang Múinteoir Deirdre ag obair go dian, ag dearadh is ag déanamh! Strchtúr an shuimiúl déanta acu!

Great work in Rang 4, designing and building a variety of structures. Which is the str ongest?