Is breá linn bheith faoin aer! Déanfaimid iarracht bheith amuigh chomh minic is gur féidir linn! Bhí Rang 2 ag déanmah inníúchadh staire inniu. They were studying, exploring and investigating some items from fadó! N’fheadar an bhfuil a fhios agatsa cad iad? Cén úsáid a baineadh astu? Bhaineamar an taitneamh as an gceacht!