Trócaire

Tá an – cheangailt againn le Trócaire, carthannacht a oibríonn go dian ar son an domhain á forbairt. Le cúig bliana déag anuas eagraíonn Rang 6 díolachán cácaí bliantiúil ar a son. Oibríonn na daltaí go dian ar an tionscnamh seo agus foghlaimíonn said an – chuid faoi obair Thrócaire agus saol na ndaoine sna tíortha ina mbíonn siad lonnaithe. Cuireann an rang tionscnamh le chéile chun an eolais seo a roinnt ar phobal uile na scoile.

Eagraíonn said an díolachán féin, á fógairt, á ullmhú, á eagrú is á stiúradh. Faighimid an-tacaíocht ó thuismitheoirí na scoile. Is ocáid mhór sa bhaile é le hiar scoláirí agus muintir an phobail ag freastal ar an díolachán cácaí.

Is breá linn cabhrú le daoine eile agus tá sé tábhachtach go gcuirfear deis ar fail do na páistí tacú leo siúd i ngátar.

Is sinn an bhunscoil is fearr sa tír chun airgid a bhailiú ar son Trócaire le €47,496 bailithe go dáta againn.

Our school has very close ties with Trócaire with our pupils fundraising for this great charity for the past 15 years. Over that time Rang a sé has organised a cake sale each year, the funds of which go directly to support the invaluable work of the charity in the developing world. The pupils work diligently on this project learning about Trócaire’s work and also about the lives of those they support. A project is then complied by the class to share this information with the greater school community. They advertise, plan, coordinate and organise the whole day’s events. We receive fantastic support from the parents and the parish.

We see providing such an opportunity for our pupils as being central to their overall development into young adults and inculcating in them, empathy for others and an awareness of life in the developing world and ultimately providing them with the skills to take positive action.