Seoladh: Bothar Na Naomh,
Durlas,
Co. Thiobraid Árann

Fáilte romhat chuig ár suíomh scoile. Tá súil againn go dtabharfaidh sé blaiseadh d’ár scoile daoibh. Is gaelscoil sinn, suite faoi scáth Staid Semple. Scoil mheascaithe a bhfuil Gaeilge agus cúltúr na Gaeilge mar chroílár na scoile. ‘Sí an Ghaeilge teanga teagaisc is cumarsáide na scoile. Bímid ag súil le hard – chaighdeán béasaí is iompair agus spreagtar na daltaí chun meas a léiriú ar chách trí atmaisfear dearfach, aireach a chruthú. Déantar gach iarracht freastal ar riachtanais gach páiste agus gach deis a thabhairt dóibh a gcumais a shroichint.

Enrolment Form

Admission Notice

Child Safeguarding Review

Child Safeguarding Review

Ba mhaith le Bord Bainistíochta na scoile a chur in iúl duit go bhfuil ath bhreithniú déanta ar ár...

EU Code Week

EU Code Week

Bhí na ranganna gafa le códáil le haghaidh EU Code Week. Bhí Scratch Jr. in úsáid sna...

Sár Thaispeántas Peile

Sár Thaispeántas Peile

Huge congrats to our school footballers, both boys and girls, U11 & U13 for their tremendous...

Timpeallacht
Sona

Foghlaim Ghníomhach

Cur chuige curaculaim cothromaithe.

Foghlaim Dhigiteach

Foireann
nuálach