Seoladh: Bothar Na Naomh,
Durlas,
Co. Thiobraid Árann

Fáilte romhat chuig ár suíomh scoile. Tá súil againn go dtabharfaidh sé blaiseadh d’ár scoile daoibh. Is gaelscoil sinn, suite faoi scáth Staid Semple. Scoil mheascaithe a bhfuil Gaeilge agus cúltúr na Gaeilge mar chroílár na scoile. ‘Sí an Ghaeilge teanga teagaisc is cumarsáide na scoile. Bímid ag súil le hard – chaighdeán béasaí is iompair agus spreagtar na daltaí chun meas a léiriú ar chách trí atmaisfear dearfach, aireach a chruthú. Déantar gach iarracht freastal ar riachtanais gach páiste agus gach deis a thabhairt dóibh a gcumais a shroichint.

Enrolment Form

Admission Notice

€5,000 ar son Trócaire

€5,000 ar son Trócaire

Bhí áthas orainn bheith in ann filleadh ar ár ndíolachán cácaí bliantúil ar son Trócaire i...

Bí linn! Only 3 days to go until our first draw! If you haven't already done so, there is still...

Timpeallacht
Sona

Foghlaim Ghníomhach

Cur chuige curaculaim cothromaithe.

Foghlaim Dhigiteach

Foireann
nuálach