Seoladh: Bothar Na Naomh,
Durlas,
Co. Thiobraid Árann

Nascanna

For Parents

Oideachas/Education

Gaelscoileanna:_www.gaelscoileanna.ie

Comhairle Náisiúnta Tuismitheoirí (National Parents Council) :  www.npc.ie

An Oifig Shábháilteachta Idirlín – conas páistí a choiméad sábháilte ar an idirlíon.
Office for Internet Safety – how to keep children safe on the internet

www.internetsafety.ie/website/ois/oisweb.nsf/page/index-en

Eolas do Thuismitheoirí ar Réimse Leathan Ábhar (Information for parents on a wide range of educational topics)  www.schooldays.ie/articles/parents

Scoilnet do Thuismitheoirí (Scoilnet’s Parents’ Section) www.scoilnet.ie/Parents.aspx

Smaointí do Lóin Scoile Sláintiúla (Ideas for healthy school lunches) www.bordbia.ie/aboutfood/schools/pages/healthylunchboxes.aspx

 

An Ghaeilge/Irish Language Links

Irish online dictionary; www.teanglann.ie

Cúla4: www.cula4.com

TG4 ; www.tg4.ie

Conradh na Gaeilge; www.cnag.ie

Glόr na nGael; www.glornangael.ie

Radio na Gaeltachta; www.rte.ie/rnag

Forás na Gaeilge, Website of Foras na Gaeilge, the body responsible for the promotion of the Irish language throughout the whole island of Ireland; www.gaeilge.ie